Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα σεμινάρια-μαθήματα Μουσικής στη Βαβυλωνία! 

10/12/2014 - 12:41

Ξεκίνησαν εγγραφές για σεμινάρια ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ επίπεδο B1 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ (ΠΚΒ).

18/11/2014 - 16:37

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Τουρκικών που διοργανώθηκαν από το Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία στην Κεσσάνη.

17/11/2014 - 07:49

Ξεκίνησαν εγγραφές για σεμινάρια ΓΑΛΛΙΚΩΝ για αρχάριους (Α1) στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ (ΠΚΒ).

01/11/2014 - 16:02

Ξεκίνησαν εγγραφές για σεμινάρια ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ για αρχάριους (Α1) στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ (ΠΚΒ).

30/10/2014 - 19:26

Ξεκίνησαν εγγραφές για μαθήματα Flamenco από το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ (ΠΚΒ) για κάθε Σάββατο 17:30-19:30.

30/10/2014 - 12:29

Ο πολυχώρος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ είναι ένα πολυπολιτισμικός χώρος και πιστεύει στην  συνύπαρξη  των πολιτισμών σε μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία.

24/10/2014 - 12:12

Σελίδες