Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΡΩΣΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

07/06/2017 - 19:11

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

07/06/2017 - 18:36

Το τμήμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Αραβικά και να συμμετάσχετε σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων.

22/05/2017 - 19:54

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάριά ελληνικής νοηματικής γλώσσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία.

15/05/2017 - 11:15

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΣΕΡΒΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

06/05/2017 - 00:00

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

05/05/2017 - 18:51

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΑΡΑΒΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

05/05/2017 - 11:31

Το τμήμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Ρωσικά και να συμμετάσχετε σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων.

25/04/2017 - 20:09

Το τμήμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Αγγλικά και να συμμετάσχετε σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων.

25/04/2017 - 19:20

Ξεκίνησαν εγγραφές για σεμινάρια ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

25/04/2017 - 16:44

Το τμήμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Γαλλικά και να συμμετάσχετε σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων.

16/03/2017 - 11:09

Ξεκίνησαν εγγραφές για σεμινάρια ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ επιπέδου Β2 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

07/03/2017 - 16:18

Το τμήμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Τουρκικά και να συμμετάσχετε σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων.

07/03/2017 - 12:35

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίων Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη.

04/03/2017 - 11:00

Σελίδες