Ξεκίνησαν εγγραφές για μαθήματα YOGA στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

09/06/2017 - 18:30

Η πρώτη εκδοχή του "καταλόγου" των 4.660 κοινών ελληνικών και τουρκικών λέξεων ήταν έτοιμη το 1992.

09/06/2017 - 15:40

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΙΤΑΛΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

08/06/2017 - 23:43

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

08/06/2017 - 00:53

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΓΑΛΛΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

07/06/2017 - 23:14

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΑΓΓΛΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

07/06/2017 - 22:50

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΡΩΣΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

07/06/2017 - 19:11

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

07/06/2017 - 18:36

Το τμήμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Αραβικά και να συμμετάσχετε σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων.

22/05/2017 - 19:54

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάριά ελληνικής νοηματικής γλώσσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία.

15/05/2017 - 11:15

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΣΕΡΒΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

06/05/2017 - 00:00

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

05/05/2017 - 18:51

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΑΡΑΒΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

05/05/2017 - 11:31

Το τμήμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Ρωσικά και να συμμετάσχετε σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων.

25/04/2017 - 20:09

Σελίδες