Το Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα σεμινάρια Σερβικών.

20/09/2017 - 23:59

Το Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα σεμινάρια Γαλλικών.

20/09/2017 - 16:22
ΑΡΑΒΙΚΑ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα σεμινάρια Αραβικών.

20/09/2017 - 12:09

Selanik’te Babilonia Kültür Merkezinde yabancılar için Yunanca kursu kayıtları başladı.

18/09/2017 - 18:29
Η γιόγκα είναι μία από τις αρχαιότερες επιστήμες του σώματος και του πνεύματος.
16/09/2017 - 22:12

Σήμερα οι γλώσσες και οι διάλεκτοι που  ομιλούνται σ’ όλη την οικουμένη, από μορφολογική άποψη, σύμφωνα με μια ευρύτατα διαδεδομένη άποψη, κατατάσσονται σε τέσσερες βασικές ομάδες:

10/09/2017 - 15:03

Ξεκίνησαν εγγραφές για μαθήματα ψηφιδωτού στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

06/09/2017 - 12:19
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για θερινά σεμινάρια ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για αλλοδαπούς στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ (ΠΚΒ).
12/06/2017 - 12:48

Registrations for summer courses of GREEK LANGUAGE AND CULTURE for foreigners at Cultural Center Babylonia are now open.

12/06/2017 - 12:38

Ξεκίνησαν εγγραφές για μαθήματα YOGA στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

09/06/2017 - 18:30

Η πρώτη εκδοχή του "καταλόγου" των 4.660 κοινών ελληνικών και τουρκικών λέξεων ήταν έτοιμη το 1992.

09/06/2017 - 15:40

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΙΤΑΛΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

08/06/2017 - 23:43

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

08/06/2017 - 00:53

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάρια ΓΑΛΛΙΚΩΝ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.

07/06/2017 - 23:14

Σελίδες