ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για θερινά σεμινάρια ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για αλλοδαπούς στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ (ΠΚΒ).