Διεθνής κουζίνα και συνταγές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σεμινάριο για την ιστορία/θεωρία της μαγειρικής/διατροφής και εστιατορικής τέχνης στη Θεσσαλονίκη!