εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής για ενήλικες στη Θεσσαλονίκη