εξετάσεις επάρκειας Τουρκικών

Πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της τουρκικής γλώσσας

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται το νωρίτερο σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ   σε συνεργασία με Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Yunus Emre θα διεξαγάγει εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Τουρκικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη στις 28 Μαΐου 2016.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι εξετάσεις για B2-C1-C2 ΕΠΙΠΕΔΟ

Στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της τουρκικής γλώσσας υπάρχουν συνολικά 80 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 40 στοχεύουν στην αξιολόγηση της κατανόησης κειμένου, οι 30 στην κατανόησης προφορικού λόγου (ακουστικό) ,οι 2 είναι θέματα παραγωγής γραπτού λόγου (έκθεση), οι 7 είναι ερωτήσεις παραγωγής προφορικού λόγου (διάλογος) και 1 ερώτηση ανάπτυξης προφορικού λόγου (μονολόγου).

Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της τουρκικής γλώσσας

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ   σε συνεργασία με Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Yunus Emre θα διεξαγάγει εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Τουρκικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη στις 28 Μαΐου 2016.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ   σε συνεργασία με Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Yunus Emre θα διεξάγει εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Τουρκικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη στις 28 Μαΐου 2016.