ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα σεμινάρια ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ξεκίνησαν εγγραφές για θερινα σεμινάριά ελληνικής νοηματικής γλώσσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία.