δωρεάν μαθήματα στη Θεσσαλονίκη

ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ανακοινώνει το δωρεάν εργαστήριο για την Ουκρανική γλώσσα και τον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ανακοινώνει δωρεάν εργαστήριο προφορικών στα αγγλικά για αρχαρίους και προχωρημένους στη Θεσσαλονίκη.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ανακοινώνει δωρεάν εργαστήριο για τα ανθρώπινα διακιώματα στη Θεσσαλονίκη.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ανακοινώνει δωρεάν εργαστήριο διαπροσωπικών σχέσεων-αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στη Θεσσαλονίκη.

Σελίδες