Σεμινάριο Εκμάθησης braille γραφής στη Θεσσαλονίκη