ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ   σε συνεργασία με Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Yunus Emre θα διεξαγάγει εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Τουρκικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη στις 28 Μαΐου 2016.

Στο πλαίσιο των ποικίλλων δραστηριοτήτων του ΠΚΒ διεξάγονται σεμινάρια ξένων γλωσσών, διαφόρων επιπέδων, μεταξύ των οποίων και τουρκικής γλώσσας.

Αρχές του 2016 εγκαινιάστηκε η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Yunus Emre διασφαλίζοντας τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας από πιστοποιημένους εξεταστές του εν φορέα, που αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα  όσο και την Τουρκία.

Το Ίδρυμα Yunus Emre είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που ιδρύθηκε νόμιμα στις 05.05.2007 με σκοπό να προωθήσει την Τουρκία, την τούρκικη γλώσσα , ιστορία , πολιτισμό και τέχνη, να προσφέρει στη διάθεση του κόσμου τη γνώση και τις πληροφορίες σχετικά με αυτά, να εξυπηρετήσει τους σπουδαστές στο εξωτερικό που θέλουν να σπουδάσουν πάνω στην τούρκικη γλώσσα, πολιτισμό και τέχνη, να αυξήσει την πολιτιστική ανταλλαγή της Τουρκίας με ξένες χώρες και να αναπτύξει τη μεταξύ τους φιλία.

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ, που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη τέλη του 2014 και βρίσκεται στην οδό Λόρδου Βύρωνος 3 στη Θεσσαλονίκη, είναι ένας πολυπολιτισμικός χώρος που πρεσβεύει και προωθεί τη διαπολιτισμική συνύπαρξη σε μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία.

Το Ίδρυμα Yunus Emre και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι αρμόδιοι φορείς να διεξαγάγουν εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας στην Τουρκική και Ελληνική γλώσσα με απόφαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας – Τουρκίας που έγινε στις 4 Μαρτίου 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της τουρκικής γλώσσας