ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι εξετάσεις για B2-C1-C2 ΕΠΙΠΕΔΟ

Στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της τουρκικής γλώσσας υπάρχουν συνολικά 80 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 40 στοχεύουν στην αξιολόγηση της κατανόησης κειμένου, οι 30 στην κατανόησης προφορικού λόγου (ακουστικό) ,οι 2 είναι θέματα παραγωγής γραπτού λόγου (έκθεση), οι 7 είναι ερωτήσεις παραγωγής προφορικού λόγου (διάλογος) και 1 ερώτηση ανάπτυξης προφορικού λόγου (μονολόγου).

Για την απόκτηση της επάρκειας οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν σε κάθε έναν τομέα 50% ( αντιστοιχεί σε 12,5 βαθμούς). Οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της τουρκικής γλώσσας είναι διαβαθμισμένες.Στους υποψήφιους που λαμβάνουν συνολικά 55-70 βαθμούς χορηγείται βεβαίωση επιπέδου Β2. Στους υποψήφιους που λαμβάνουν συνολικά 71-88 βαθμούς χορηγείται βεβαίωση επιπέδου C1. Στους υποψήφιους που λαμβάνουν συνολικά 89-100 βαθμούς χορηγείται βεβαίωση επιπέδου C2 (πιστοποιητικό επάρκειας τουρκικής γλώσσας).

Γιατί πρέπει να δώσω εξετάσεις ;

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της τουρκικής γλώσσας αξιολογούν και πιστοποιούν τις γλωσσικές ικανότητές σας. Σε περίπτωση που επιτύχετε στις εξετάσεις , δεν θα χρειαστείτε περαιτέρω βεβαίωση της γνώσης σας στα τουρκικά πανεπιστήμια. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως αποδεικτικό έγγραφο στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή σας σταδιοδρομία. Στην Ελλάδα , μπορείτε να το προσκομίσετε στο Υπουργείο Παιδείας για να σας αναγνωριστεί η επάρκεια. Το πιστοποιητικό αυτό σας εξασφαλίζει την αναγνώριση της επάρκειάς σας από όλους τους τουρκικούς κρατικούς φορείς και θα φέρει τις νόμιμες σφραγίδες, όπως αυτή του Υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας.
Από ποιές ενότητες αποτελούνται οι εξετάσεις :

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τις εξής ενότητες:

• Κατανόηση γραπτού κειμένου
• Ακουστικά
• Παραγωγή γραπτού λόγου/έκθεση
• Παραγωγή προφορικού λόγου ( διάλογος / ημικατευθυνόμενος μονόλογος)

Πώς διεξάγονται οι εξετάσεις ;

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε δύο στάδια. Στο 1ο στάδιο οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις της κατανόησης γραπτού κειμένου , της κατανόησης προφορικού λόγου/ ακουστικό και της παραγωγής γραπτού λόγου/έκθεση. Στο 2ο στάδιο καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις της παραγωγής προφορικού λόγου( διάλογος / ημικατευθυνόμενος μονόλογος).

Πώς διεξάγεται η εξέταση της ενότητας κατανόησης γραπτού κειμένου ;

Αναμένεται από τους υποψήφιους να απαντήσουν μέσα σε 60’ σε 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού – λάθους.

Πώς διεξάγεται η εξέταση της ενότητας κατανόησης ακουστικού λόγου ;

Αναμένεται από τους υποψήφιους να απαντήσουν μέσα σε 45’ σε 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού – λάθους.

Πώς διεξάγεται η εξέταση της ενότητας παραγωγής γραπτού λόγου ;

Αναμένεται από τους υποψήφιους να απαντήσουν μέσα σε 20’ την 1η ερώτηση και σε 40’ την 2η ερώτηση.

Πώς διεξάγεται η εξέταση της ενότητας παραγωγής προφορικού λόγου ;

Αναμένεται από τους υποψήφιους να αναπτύξουν την 1η ερώτηση ( ημικατευθυνόμενος μονόλογος) σε 5΄και τις 7 ερωτήσεις διαλόγου σε 10΄.

Πόσες ερωτήσεις υπάρχουν στις εξετάσεις;

Η εξέταση αποτελείται συνολικά από 80 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 40 αφορούν στην κατανόηση γραπτού κειμένου, οι 30 στην κατανόηση προφορικού λόγου , οι 2 στην παραγωγή γραπτού λόγου, η 1 στην παραγωγή προφορικού λόγου ( μονόλογος ) και οι 7 στην παραγωγή προφορικού λόγου ( διάλογος ).

Ποιά είναι η χρονική διάρκεια των εξετάσεων ;

Οι εξετάσεις διαρκούν συνολικά 180’ , εκ των οποίων τα 60’ αφορούν στην κατανόηση γραπτού κειμένου, τα 45’ στην κατανόηση προφορικού λόγου , τα 60’ στην παραγωγή γραπτού λόγου, τα 5’ στην παραγωγή προφορικού λόγου ( μονόλογος ) και τα 10’ στην παραγωγή προφορικού λόγου ( διάλογος ).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Α1-Α2-Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τις εξής ενότητες:

• Κατανόηση γραπτού κειμένου
• Ακουστικά
• Παραγωγή γραπτού λόγου/έκθεση
• Παραγωγή προφορικού λόγου ( διάλογος / ημικατευθυνόμενος μονόλογος)

Οι υποψήφιοι για να περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πρέπει να πετύχουν τουλάχιστον 60% σε κάθε ενότητα. Ενώ στο σύνολο της εξέτασης πρέπει να έχουν συμπληρώσει 60 από τους 100 βαθμούς

Ημερομηνία εξετάσεων: 28 Μαΐου 2016

ΏΡΑ: 10.00 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 28/03/2016 έως 20/05/2016

ΕΠΙΠΕΔΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ                                         ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ (€)

 

Α1

100
Α2100
Β1100
Β2150
C1150
C2 (ΕΠΑΡΚΕΙΑ)150
  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

-1 απλή φωτοτυπία ταυτότητας

-1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας

-Καταβολή των εξέταστρων

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για εγγραφή στις εξετάσεις γίνεται απευθείας στο Kέντρο μας ( ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ 3,546 22,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ B2-C1-C2 (Οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της τουρκικής γλώσσας είναι διαβαθμισμένες.Στους υποψήφιους που λαμβάνουν συνολικά 55-70 βαθμούς χορηγείται βεβαίωση επιπέδου Β2. Στους υποψήφιους που λαμβάνουν συνολικά 71-88 βαθμούς χορηγείται βεβαίωση επιπέδου C1. Στους υποψήφιους που λαμβάνουν συνολικά 89-100 βαθμούς χορηγείται βεβαίωση επιπέδου C2 (πιστοποιητικό επάρκειας τουρκικής γλώσσας).

• Κατανόηση γραπτού κειμένου
• ερωτήσεις ακουστικών και τα ακουστικά

• Παραγωγή γραπτού λόγου/έκθεση
• Παραγωγή προφορικού λόγου ( διάλογος ημικατευθυνόμενος μονόλογος)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ Α1-Α2-B1

Δείγμα των εξετάσεων για τα επίπεδα Α1-Α2 θα σταλεί ηλεκτρονικά στους υποψηφίους μετά την οριστική εγγραφή τους στις εξετάσεις.

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στις εξετάσεις.ΠΡΟΣΟΧΗ για να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί η εγγραφή σας πρέπει να προσέλθετε με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πολιτιστικό Κέντρο βαβυλωνία.)

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της τουρκικής γλώσσας

Περισσότερες Πληροφορίες :

Δ/νση: Βύρωνος 3,Θεσσαλονίκη (Κέντρο)

Τηλ. 2316 00 8305 (11:00-21:00)

Εmail : info@babilonia.gr

Facebook: www.facebook.com/babylonia.babylon