ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διδασκαλία τουρκικής στην Ολλανδία

Το πανεπιστήμιο του Leiden, το παλαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ολλανδίας (1575) με σημαντικότατη ερευνητική δραστηριότητα και διακρίσεις, προκηρύσσει θέση καθηγητή της τουρκικής γλώσσας.

Σεμινάρια για Ούτι, Κανονάκι και για Παραδοσιακά Κρουστά στη Θεσσαλονίκη

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα σεμινάρια-μαθήματα Μουσικής στη Βαβυλωνία! 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ

Ο πολυχώρος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ είναι ένα πολυπολιτισμικός χώρος και πιστεύει στην  συνύπαρξη  των πολιτισμών σε μια κοινωνία ποικίλων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά-εθνοτικά και πολιτισμικά στοιχεία.

Σελίδες